Nationaler Presigewettbewerb PRAGUE JUNIOR NOTE

  • Roman Frič - 1. Preis
  • Eva Strejcová - 1. Preis
  • Klára Šponarová - 2. Preis
  • Renata Fričová - 2. Preis

Internationaler Mozart-Klavierwettbewerb ROMA - FRASCATI

  • Roman Frič - 1. Preis
  • Renata Fričová - 2. Preis
  • Eva Strejcová - 2. Preis
  • Klára Šponarová - 2. Preis
  • Hana Mézlová - Ehrenurkunde

Internationaler Klavierwettbewerb AMADEUS BRNO

  • Klára Šponarová - 3. Preis