Dne 3. 11. uspořádalo sdružení GVM a ZUŠ Neštěmice ve spolupráci s Konzervatoří Teplice v Lázeňském domě Beethoven jedinečný koncert, na kterém vystoupil náš přední klavírista a pedagog Ivan Klánský.

Jeho jméno netřeba hudbymilovné veřejnosti představovat, kromě rozsáhlé sólové a komorní činnosti se též věnuje pedagogické práci na Akademii múzických umění  v Praze a na konzervatoři ve švýcarském Luzernu. Program koncertu byl velmi pestrý a zajímavý. Koncert moderoval sám prof. Ivan Klánský a bylo pro nás velmi potěšující, že vyzdvihl úroveň a úspěchy našeho klavírního oddělení.

Poté již vystoupili naši mladí klavíristé Roman Frič a Valérie Petrů, kteří před zcela zaplněným sálem přednesli skladby L. van Beethovena, A. N. Sklrjabina, B. Bartóka a dalších autorů.

Program I. Klánského byl sestaven z děl klavírního romantismu. V první polovině koncertu to byly Fantazijní kusy op. 12 Roberta Schumanna a po přestávce zazněl chopinovský program – Nokturno F dur op. 15, Barkarolla op. 60 a Andante spianato a Velká brilantní polonéza Es dur op. 22.

Posluchači ocenili výkony všech protagonistů bouřlivým potleskem a vynutili si přídavek.